Logo Piozum
Deze site is ontwikkeld door Piozum.

Welkom

Verwacht

Zaterdag 8 februari 2020.
Het verhaal over de Oude Hollandse Waterlinie.

In 1672 werd tussen Muiden en de Lek een effectieve verdedigingslinie, een waterlinie, aangelegd om de Fransen tegen te houden. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. Bij Linschoten was de Linie heel smal. Hier werd later de Linie van Linschoten aangelegd.

Verborgen in het Linschoter landschap ligt dit deel van de Oude Hollandse Waterlinie. Deze verdedigingslinie was meer dan een kilometer lang, had wallen van vier meter hoog en werd omringd door grachten. Het vervulde een belangrijke rol tegen de vijand. Vanaf de 19e eeuw werden de hoge grondwallen afgegraven en de grachten gedempt. Restanten van het verdedigingswerk zijn nu alleen nog herkenbaar aan de bomen die groeien in de voormalige grachten.

Van harte nodigen wij u uit voor een lezing over de Oude Hollandse Waterlinie op zaterdag 8 februari. Historicus en waterlinie-expert Kees van Maastrigt zal over het doel en locatie van deze historische verdedigingslinie vertellen.
Aanvang lezing: 10.30 uur in De Brede Vaart, Laan van Rapijnen 36A.
Gratis toegang.

Zaterdag 14 maart 2020
Algemene Ledenvergadering.
Aansluitend een presentatie door Gerrit van Oudenallen: Schippers en schepen uit Linschoten.

Activiteiten

Iedere woensdag van 10:00-12:00
Vrije inloop voor belangstellenden
Iedere 2e zaterdag van de maand van 10:00-12:00 Thema ochtenden
Tenzij anders vermeld, vinden al onze activiteiten plaats in ons 'clublokaal', gevestigd op de eerste verdieping van 'De Brede Vaart', Laan van Rapijnen 36A te Linschoten.
 

Dorpstraat Linschoten 1905

Over ons ....

De Vereniging Oud-Linschoten bouwt een collectie op van historische materialen die iets met het dorp Linschoten te maken hebben.
Te denken valt aan oude voorwerpen, foto's, films van hobbyisten, geluidsbanden, knipsels, prenten, kaarten etc.
Er wordt geregeld een deel van de collectie getoond. 

Typisch Linschotens erfgoed dient bewaard te blijven; daarom mag er vanaf nu niets waardevols meer in de vuilnisbak verdwijnen!

Het logo is een ontwerp van Hans Knijff naar een schilderij van O. ter Reegen

Maak eens een rondleiding door het parkbos en het landgoed rondom Huis te Linschoten.
Zie de website van Landgoed Linschoten