Logo Piozum
Deze site is ontwikkeld door Piozum.

Activiteiten en nieuws

 
01-11-2018 - Nieuw Linschotens Ganzenbord

Heel Linschoten gaat deze winter lekker ganzenborden.

Eind november brengt Stichting Libel een gloednieuw Linschotens Ganzenbord uit.
Leuk voor de lange winteravonden.

 

 

 

 

Klik op de afbeelding voor een vergrootte weergave. 
17-10-2018 - RABO-bank en -leden, van harte bedankt,
Van Harte Bedankt
Het portret uit 1946 van burgemeester Gerrit van der Valk Bouman, gemaakt door kunstschilder Willem van Leusden kan wat Vereniging Oud-Linschoten betreft worden opgeknapt. Als de financiën het toe laten kan het schilderij ook worden voorzien van een prachtige lijst. Dankzij de 130 stemmen die de historische vereniging werden gegund door Rabobankleden. Tijdens de Rabobank Clubkas actie 2018 ontving de VOL € 633,22. Rabobank en -leden willen we van harte bedanken voor hun fantastische support.

Op de foto overhandigt Rabobankmedewerker W. Gouderjaan de waardevolle cheque, in aanwezigheid van de bestuursleden J. van Eck (met betreffend schilderij) en P.v.’t Woud aan VOL-penningmeester D.Daniëls.
13-10-2018 - Presentatie over de Lange Linschoten

De Lange Linschoten

Adri den Boer en Henk Treur zijn de auteurs van het boekje ‘De Lange Linschoten door de eeuwen heen’. De samenstellers diepten in archieven en materiaal van aanwonenden opmerkelijke feiten op over het buurtschap. In maart van dit jaar werd de paperback uitgegeven. Het handzame boekwerk is rijkelijke gevuld met beeldmateriaal en informatie over de boerenbuurt. Het grootste deel van de bebouwing in de Lange Linschoten bestaat dan ook uit hofstedes. Maar er stonden ook molens en een herberg. Enkele boerderijen en de families die er generaties lang wonen worden beschreven.
De geschiedschrijvers zijn te gast tijdens de Thema Inloopochtend van Vereniging Oud-Linschoten (VOL) op zaterdag 13 oktober.

26-09-2018 - Burendag 2018
Binnen werd het programma met enige aanpassingen voortgezet Ook het ballonnenvouwen ging gewoon door.
(Foto: AdRoW)
Burendag verhuist naar
binnen door bruut onweer

De Linschotense Burendag werd dit jaar gekenmerkt door he­vig onweer, waarbij de bliksem in de omgeving van het Bur­gemeester de Geusplein insloeg. Door dat noodweer dreigde de dag letterlijk in het water te vallen.

LINSCHOTEN - De dag verliep aanvankelijk zoals gepland. Totdat een enorme regenbui met onweer met één klap het hele draaiboek bruut op zijn kop zette. Hoewel in de omge­ving bliksemafleiders zijn aan-gebracht, greep de aanwezige burgemeester Van Hartskamp in en stuurde iedereen naar binnen. Het publiek bleef. In een handomdraai stonden er binnen geïmproviseerde kra­men. In het dorpshuis en scho­lencomplex de Brede Vaart ging het feest door. Het plein lag er verlaten bij.
Het programma werd voort- gezet door dansstudio Attitude 54, zangkoor Sterk Spul, leer-
lingenorkrst Linfano en gym­nastiekvereniging TOOS. De koopwaar werd naar binnen verhuisd, waar het droog was, maar wel bomvol en bloed-heet. Tussen de buien door vervolgde het boerneltreintje vol jeugd het traject en bakten stagiaires buiten weer pan­nenkoeken. 'Het was buiten even een angstige situatie',aI-dus Ineke Grootegoed van het organisatiecomité uit. "Maar er is zonder gemopper niet suc­ces het beste van gemaakt"'

Burendag 2018 begon met zonnig weer. Maar....
Ook de Vereniging Oud Linschoten (VOL) moest met hun kraam gaan schuilen in hun clublokaal in `De Brede Vaart`, waar de verse koffie klaar stond. Ook burgemeester Petra van Hartskamp-De Jong maakte van de gelegenheid gebruik om de verzameling van de VOL te bekijken en gezellig een kopje mee te drinken.
 
(Foto: Rob Grootveld)


 
Klik in de foto voor een vergrootte weergave.
 

12-09-2018 - Applaus voor angelusklokje
 
05-09-2018 - Angelusklokje weer thuis

25-07-2018 - Even de handen op de oren
 
21-06-2018 - Busreisje naar Asten
Busreisje

Toen het bestuur van de Vereniging Oud-Linschoten ter gelegenheid van het eerste lustrum besloot het Angelusklokje, dat maar stilletjes in de scheve toren hing, te laten restaureren, raakte het bestuur in de ban van ‘luidklokken’, zodat een reisje naar het klokkendorp Asten onvermijdelijk werd.
Dat reisje vond plaats op 12 juni jl. met 36 deelnemers; de meesten lid en een enkele gast.
Na de ontvangst met koffie in het Museum ‘Klok en Peel’ in Asten, werden we in twee groepen door de collectie ‘klok’ gegidst. Een enthousiaste rondleider liet ons de grote verzameling luidklokken en beiaarden zien, intussen vertellend over de geschiedenis van de luidklok, de torenuurwerken, het gieten van een klok en het luiden van klokken.
De lunch werd gebruikt in Café Hoek in het centrum met o.a. een echt Brabants worstenbroodje.
Zoals u weet heeft het bestuur gevraagd aan leden en belangstellenden om de reparatie van het Angelusklokje (ong. € 7000,-) mede te financieren d.m.v. een gift. Zodoende is er € 3000,- binnengekomen vanuit het dorp. Ieder die € 25,- of meer doneerde, kreeg een lot waarmee een prachtige scheve kerktoren, gemaakt door keramiste en bestuurslid Jeannette Huizenga, gewonnen kon worden. Tijdens de lunch zijn alle loten in de hoge hoed van secretaris Pim van ’t Woud gedaan waarna het winnende lot eruit werd gevist. De winnaar bleek mevr. Van Heeden- de Goederen.
Na de lunch liepen we naar het echte werk: Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts. We kregen een boeiende rondleiding door de fabriek en zagen hoe het eeuwenoude handwerk van klokkengieten gecombineerd wordt met moderne computertechniek. Hoogtepunt vormde het gieten van enkele kleine klokken waarbij je het vloeibare brons (1100 graden) in de mal zag verdwijnen.
We werden naar de uitgang gelokt door het geluid van ons eigen Angelusklokje dat voor de gelegenheid was opgehangen in een klokkenstoel. Niemand kan het uiteraard bevestigen maar 600 jaar geleden zal het precies zo hebben geklonken toen in de late Middeleeuwen onze voorouders, werkend op de velden rond het kleine dorp, door het geluid van de klok konden weten hoe laat het was.
Onze voorzitter Boukje Zaadstra bedankte onze rondleiders en bood hen beide een ballenbusje met inhoud aan, zodat nu ver over de gemeentegrens bekend is dat Linschotenaren ballensnoepers zijn.
Rond de geplande tijd van 18.00 u. waren we weer in ons dorp terug.
Het was een verrijkende en gezellige dag, uitstekend door het bestuur georganiseerd, waarvoor hulde !
  
20-06-2018 - Excursie naar klokkenmuseum - Asten
16-05-2018 - Oma's schilderijtje
Klik in de foto voor een vergrootte weergave.
09-05-2018 - Zolderschatten

Zie ook rubriek Foto's


02-05-2018 - Reisje naar het Angelusklokje

Klik in de foto voor een vergrootte weergave.

20-04-2018 - Prof. Mr. Dr. Johan Philip de Monté ver Loren

Landheer van hoeves rond Linschoten.


LINSCHOTEN- Een kleine afvaardiging van Vereniging Oud-Linschoten (V.O.L.) was aanwezig bij de opening van de tentoonstelling bij het ‘Geheugen van Zeist’ over Professor Mr. Dr. Johan Philip de Monté ver Loren (1901-1974).
Deze landheer bezat land en enkele boerderijen rond Linschoten. Hij koesterde zijn bezittingen, maar ook de mensen die daarop leefden.
Een artikel daarover wordt geplaatst in het septembernummer van Vereniging Oud-Linschoten.

De expositie over Prof. Mr. Dr. J.Ph. De Monté ver Loren is tot 30 juni gratis te bezoeken in het Historisch Informatie Punt van het gemeentehuis te Zeist. Van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en vrijdags van 8.00 tot 17.00 uur. Er is een parkeergarage onder het gemeentehuis aanwezig.
14-04-2018 - Herindeling

LINSCHOTEN- ‘Interessant en het leverde ook nieuwe feiten op’ was slechts een van talloze reacties na afloop van de lezing over de gemeentelijke herindeling op zaterdag 14 april door oud-wethouder Anne de Goederen. Helder werd dat die ‘fusie’ niet zonder slag of stoot is verlopen. Voor het Linschotense gemeentebestuur bij de uiteindelijk allerlaatste poging die al aanving halverwege de jaren 70, was het een heftige tijd. Pas in 1989 werd de gemeente Linschoten opgeheven. Na afloop van de lezing was er ruimte voor vragen. Voor hen die niet aanwezig konden zijn, is hieronder de tekst van de voordracht te lezen.
 

14-04-2018 - Gemeentelijke herindeling per 1 januari 1989.
Wat er aan vooraf ging.
In 1857 werden de tot dan toe zelfstandige gemeentetjes Wulverhorst en Achthoven bij Linschoten gevoegd.
Deze kaart is fout. Het zuidelijke deel van de voormalige gemeente Achthoven ten Zuiden van de Hollandsche IJssel staat ten onrechte onder Montfoort.
De toenmalige gemeente Montfoort was 149 ha groot, terwijl Linschoten toen 2850 ha groot was. Destijds heeft men toen reeds gekozen om agrarisch gebied bij agrarisch gebied in te delen en niet bij het stedelijke Montfoort. We vinden overigens eenzelfde situatie bij meerdere oude vestingstadjes. IJsselstein, Vianen, Culemborg, enz.
Toch doet Montfoort van zich spreken. In de periode dat burgemeester Gerrit van der Valk Bouwman burgemeester was van Linschoten verzoekt de burgemeester van Montfoort de provincie Utrecht om Mastwijk, Heeswijk en Achthoven maar bij Montfoort te voegen.
Nota bene in 1943, midden in de 2e wereldoorlog, moest burgemeester van der Valk Bouman zich daartegen verweren.

In de Sprokkelingen lezen we de uitgebreide brief, die hij terugschrijft: lezen blz. 300 streep, 301 streep, 303 streep, 304 streep. Tot in de jaren `70 van de vorige eeuw beriep de gemeente Montfoort zich op het feit dat er op het Hofland een "servituut" zou liggen. Daardoor kon er niet gebouwd worden. Ik weet nog steeds niet wat dat inhield en voor wie.
Burgemeester van der Valk Bouman was een doortastend persoon. Hij heeft nota bene op initiatief van de gemeente Linschoten een nieuwe verbindingsweg naar Woerden laten aanleggen op Woerdens grondgebied. Dat is nu dus de van der Valk Boumanlaan in Woerden.
Na de tweede wereldoorlog ontstond er wel een nijpende situatie voor Montfoort.
De gemiddelde woningbezetting was 6 a 7 personen per woning. En Montfoort kon met woningbouw geen kant op. Toen heeft de provincie Utrecht besloten dat Montfoort maar op LINSCHOTENS grondgebied moest gaan bouwen.
Daar voelde de gemeenteraad onder aanvoering van de Wethouders van Riet en Boelhouwer niets voor. Men zei: Eerst een grenscorrectie en dan kan Montfoort op eigen terrein bouwen.
Dat wilde de provincie niet. Toen is er in 1960 een financiële regeling ontworpen, die de gemeentegelden tussen Montfoort en Linschoten moest “gladstrijken". Dat is voor Linschoten op een groot bestuurstrauma uitgelopen. Linschoten moest alle juridische zaken van de ruimtelijke ordening uitvoeren, terwijl Montfoort de gelden uit het gemeentefonds voor het aantal personen, dat in hun nieuwe wijken Tabakshof I en II kwam te wonen incasseerde.
Een ernstiger verstoring in de verhoudingen werd nog veroorzaakt doordat Montfoort zich nu verantwoordelijk voelde voor de nieuwe inwoners en zich in een "hogere Klasse" stelde voor honorering van het ambtenarenapparaat. in Linschoten zette dat kwaad bloed.
Linschoten deed alle openbare en juridische werkzaamheden met negen ambtenaren, terwijl Montfoort er meer dan twaalf had en nog geen 4000 inwoners had binnen de oude grenzen.
In de jaren `70 liep de spanning zo hoog op, dat de financiële afdeling van de provincie er bij te hulp geroepen werd de "Derde Afdeling". Daar was men het eens met Linschoten, maar de toenmalige burgemeester van Montfoort, die een oud-leerling van de toenmalige Commissaris der Koningin was, had bij hem een "Wit voetje". De Commissaris heeft toen persoonlijk belet, dat de "Derde Afdeling" met de vuile was naar buiten kwam. Die escapade heeft Linschoten toen reeds een half miljoen gulden gekost.
Linschoten heeft de hulp van de Vereniging Nederlandse Gemeenten ingeroepen. Maandenlang heeft de heer Van Voorden, een zeer integere man op het gemeentehuis gezeten om alles nauwkeurig na te pluizen. De eindrapportage loog er niet om! Enorme financiële schade voor Linschoten.
Toen dat eindelijk ook bij de provinciale Staten van Utrecht doordrong kwam men daar uiteindelijk toch tot de conclusie dat een grenswijziging het beste was. Het gevolg was, dat er een grenscorrectie werd voorbereid en per 1 januari 1979, dus tien jaar voor de herindeling Montfoort de wijken Heeswijk, Tabakshof I en II plus een ruime strook ten Oosten van het Hofland er bij kreeg.
Iedereen was in zekere mate opgelucht, maar het had ook een keerzijde. Wij kregen een extra uitkering wegens bijzonder bevolkingsverloop (ruim 2600 inwoners verloren wij), maar Montfoort kreeg die ook, maar dan in positieve zin, en blijvend. Linschoten bleef zitten met alle kosten voor de openbare wegen (meer dan 26 km te dragen met minder dan 5000 inwoners. Bovendien hadden wij jarenlang geen toewijzing van woningwetwoningen voor de dorpskern gekregen, want de provincie zei doodleuk: Jullie hebben er al heel veel gehad, maar dat was allemaal voor de nieuwe wijken bij Montfoort,
Toen ik wethouder werd heb ik toen ik dat ontdekte een spoedgesprek aangevraagd met de Gedeputeerde Mr. van der Sluis om die zaak te bespreken. De uitvoering van het bestemmingsplan Rapijnen was door de provincie al twee jaar tegengehouden, Daardoor konden er maar 21 woningwetwoningen in Rapijnen gebouwd worden, daar door de vertraging door de provincie de exploitatie niet meer sluitend te krijgen was. De woningen aan De Ness dus. Later kon ik nog een aantal premie-koopwoningen lospeuteren bij het ministerie; dat is een leuk verhaal om te vertellen.
Een ander detail van een onverwacht effect was de financiering van de openbare bibliotheek. Volgens de toen juist ingegane bibliotheekwet kregen gemeenten boven de 5000 inwoners een toelage uit het gemeentefonds om een openbare bibliotheek in stand te houden. Dat ging onze neus dus juist voorbij. Toch heeft de gemeenteraad destijds het besluit genomen, om de bestaande bibliotheek in Linschoten te subsidiëren als ware het een Rijksgesubsidiëerde bibliotheek.

Nu de opmaat naar de echte gemeentelijke herindeling van 1 januari 1989.
Al sinds de jaren '60 van de vorige eeuw was er een tendens in het binnenlands bestuur om tot meer efficiency te komen voor de door de provincies en gemeenten uit te voeren taken.
Belangrijke aspecten waren hierbij
A. Volkshuisvesting
B. Gezondheidszorg
C. Industriële en economische ontwikkeling.
D. De vorming van een politieapparaat met provinciale korpsen en samen met de Rijkspolitie.
Als instrumenten voor de uitvoering van deze taken wilde men de provincies versterken en taken van gemeenten naar de provincies overhevelen.
Daarvoor is in de jaren '70 van regeringswege een breed onderzoek gestart naar de draagkracht die gemeenten en provincies moeten krijgen om de zwaardere taken te kunnen vervullen.
Daaruit kwam een model van 24 miniprovincies.
Zij zouden zowel Rijkstaken van verkeer en vervoer over moeten nemen, alsook volkshuisvesting en industriële verspreiding van de gemeenten moeten overnemen.
Voor de Nieuwe provincie Utrecht is een model getoond in kaart als bijlage bij het advies van Provinciale Staten van Utrecht in 1978. Provinciale Staten van Utrecht pleitten er voor om de nieuwe provincies wegens de vereiste neutraliteit en gezonde afstand ten opzichte van het wetmatig uitvoeren van taken niet te klein te laten zijn. Daarbij pleit Gedeputeerde Staten voor "krachtige gemeenten” om voldoende tegenspel te kunnen bieden aan provincies.
Daarbij noemen ze een mogelijke ondergrens van 10.000 inwoners.


Kaart van de bevolking in 1978.
Linschoten is dan al aardig op weg met ruim 6500 inwoners.
Periode 1979 tot 1989. Toen burgemeester Pool met pensioen ging is er geen nieuwe burgemeester meer benoemd, omdat de provincie ervan uit ging, dat een gemeentelijke herindeling op handen was. Ze hebben zich hierop ernstig verkeken. Ik heb nog medelijden met die arme burgemeester Berenschot. in Kockengen ging hij met pensioen en moest toen nog zes jaar voor Linschoten waarnemen. En dat waren geen gemakkelijke jaren. Door de situatie met Montfoort was er in Linschoten een noodtoestand ontstaan op het gebied van de volkshuisvesting. Het bestemmingsplan Overvliet was weliswaar door mij nog in de startblokken gezet, maar ook alweer door de provincie werd er de rem op gezet. Voor de zandophoging konden we het overtollige zand van de aanleg van de verbreding van Rijksweg 12 voor Fl 0,50 per m3 krijgen, maar de provincie gaf geen goedkeuring, want dan zouden we te vlug en te veel willen bouwen. Heeft ook bijna twee jaar stil gelegen. Daarna kostte het zand plusminus Fl 10,-- per m3., omdat het van veraf gehaald moest worden.
In 1973 had de gemeente zich aangesloten bij de Stichting Samenlevingsopbouw Lopikerwaard. De toenmalige opbouwwerker Ron ten Kortenaar heeft zich sterk gemaakt om een zeer uitgebreid woningmarktonderzoek uit te voeren in Linschoten.
Daar kwamen interessante gegevens uit, die we konden gebruiken bij het ontwerpen van het bestemmingsplan Overvliet.
De laatste jaren naar de herindeling heb ik niet meer als bestuurder meegemaakt. Op deze plaats wil ik hier alsnog mijn respect en bewondering uitspreken voor mijn opvolger Kees Vendrig, die heeft veel op zijn bord gekregen en heeft samen met de ambtelijke staf een voorwaarden document opgesteld hoe de verhoudingen na de herindeling zouden komen te liggen. Vooral welke basisvoorzieningen in beide kernen gehandhaafd moesten worden. Hij heeft niet "potverteerd", maar Linschoten nog wel aan een prachtige sportzaal "De Vaart" geholpen. Na de Samenvoeging met Montfoort is de Linschotense financiële reserve van ca Fl 3.000.000,- opgegaan in de bouw van een nieuw stadhuis voor Montfoort, terwijl ons gemeentehuis bij de verbouwing eind jaren '70 zodanig was ingericht, dat het voldoende potentieel had voor een gemeente tot ca 12.000 inwoners. Hoe kan de boel scheef lopen als de "hogere" overheid er zich mee gaat bemoeien!
Nog één groot verlies heeft Linschoten geleden, dat tot op de dag van vandaag zijn negativiteit laat doorwerken. Het verlies van de buurtschappen Polanen en Kromwijkerdijk aan Woerden. Zelfs Provinciale Staten van Utrecht waren het daarmee niet eens. Ze zijn op uitnodiging van Piet van Baal (toen lid van de Provinciale staten) met een bus over de Kromwijkerdijk gereden en alle monumentale boerderijen bekeken.
Ze waren diep onder de indruk en hebben een petitie aan de minister gestuurd, dat dit gebied zo historisch bij Linschoten hoort, dat dat daar moet blijven. De Minister heeft het voorstel terzijde geschoven met het stupide argument, dat dan het politietoezicht op de Rijksweg A12 in twee gemeenten kwam te liggen.
Direct had dit fatale gevolgen voor het gebied. Linschoten was namelijk gewikkeld in een proces bij de Raad van State tegen een bouwvergunning die de gemeente Woerden had gegeven om in de groene zone langs de Kromwijkerwetering een garagebedrijf te laten bouwen.
Dat proces liep nog op 1 januari 1989. Toen werd Linschoten uitgeschakeld en de gevolgen zijn bekend. Ook na 20 jaar strijd door organisaties is er ook nog een totaal overtollig tankstation in diezelfde groenstrook gebouwd. Het gebied Polanen Kromwijkerdijk is uniek. Acht Rijksmonumenten binnen 1 km in het buitengebied. Waar tref je dat aan! Bovendien nog gestoffeerd met oude boomgaarden en ander bos en groen.
  
  
  
We zullen ter afsluiting enkele foto's laten zien, die in 2001 door Berend Rhebergen uit Woerden gemaakt zijn voor de strijd tegen het tankstation. Hij heeft de uitspraak van de Raad van State op 25 september 2002 nog meegemaakt. De zaak werd gewonnen door de organisaties die bezwaar gemaakt hadden. Met die verheugende mededeling is hij op 12 oktober 2002 overleden.
Maar Woerden bleef niet stilzitten en heeft met leugen en bedrog in 2012 dus tien jaar later alsnog het fiat van de Raad van State gekregen.
De nu getoonde foto's zijn nu niet meer te maken, want in die prachtige groene oever staat nu het Shell tankstation lelijk te zijn en de omgeving ernstig te verstoren.

Tot slot nog een foto van de mensen van nú!, die voor Linschoten pal staan. Ze voorkwamen het verdwijnen van de brandweerpost in Linschoten, het verdwijnen van de sporthal De Vaart en zorgen voor een rentree van het dorpshuis "Onder één Kap" als huiskamer van het dorp!

Aldus beschreven maart 2018 door Anne de Goederen
te Culemborg.
16-03-2018 - Eeuwenoude Angelusklok uit St. Janskerk gehaald.
Het angelusklokje is vrijdag 16 maart 2018 opgehaald uit de toren van de Sint Janskerk van Linschoten om bij de Royal Eijsbouts klokkengieterij gerestaureerd te worden.
RTV-Utrecht was hierbij aanwezig en maakte er de volgende reportage van:
Eeuwenoude angelusklok uit Sint Janskerk in Linschoten gehaald.
14-03-2018 - "Lange Linschoten" in boekvorm

10-03-2018 - Algemene Ledenvergadering
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Ver. Oud-Linschoten, in Het Wapen van Linschoten & Snelrewaard, op zaterdag 10 maart zou het 250ste lid gehuldigd worden. Door een flinke griep van lidnummer 250 werd de attentie na afloop bij de zieke thuis afgeleverd.
Na de vergadering vond de première plaats van de professionele Open Monumentendagfilm. Deze werd begin september tijdens Open Monumentendag 2017 op beeld vastgelegd. Verrassende opnames die werden gemaakt in het oude dorp, verterend, herkenbaar of hilarisch rolden over het scherm. De voorstelling was op deze zaterdag alleen toegankelijk voor VOL-leden. Maar over niet al te lange tijd komt er voor zowel leden (gratis) als niet-leden een herkansing om deze Blikvangerproductie nogmaals te kunnen aanschouwen.
Het wachten is nu nog even op de grote zaal in het dorpshuis. Met inzet van vrijwilligers wordt de multifunctionele dorpszaal, de aankomende weken eerst aan een bescheiden renovatie onderworpen.
09-03-2018 - Restauratie klok uitgesteld
10-02-2018 - Thema-inloopochtend 10 februari 2018

Het lokaal van Vereniging Oud-Linschoten was te klein om het publiek voor de presentatie van Hans Knijff te kunnen onder brengen. Een optie was een sta-plaats op de gang van de Brede Vaart. Van heinde en ver kwamen (oud-) Linschoters voor de interessante presentatie over de Dorpstraat. Voor de een leverde de bijeenkomst informatie op, de ander genoot meer van het oude beeldmateriaal. Voor een vijftal in het dorp geboren klasgenoten resulteerde de bijeenkomst in een onverwachte schoolreünie.
13-01-2018 - Die ene miniatuur toren
Door de keramiste gemaakte miniatuurtoren van de St.Janstoren links op de tafel.

Die ene miniatuur toren


De toren van de Grote- of St.Janskerk en de Linschotense luidklokken werden behandeld tijdens de presentatie door dr. ir. Wim Raven. Het onderwerp tijdens de Thema-Inloopochtend op zaterdag 13 januari was voor velen kennelijk voldoende aanleiding om daarbij in het lokaal van Vereniging Oud-Linschoten aanwezig te zijn. De lezing met beeldmateriaal bracht zelfs voor geboren en getogen Linschotenaren wetenswaardigheden aan het licht.
Onder de aanwezigen ook een afvaardiging van de plaatselijke Ned. Hervormde Gemeente, die na afloop een mooie bijdrage deed van 500 euro ten bate van de restauratie van het angelusklokje.

Door elke schenking van 25 euro (of meer) worden mogelijkheden gecreëerd op de toekenning van die ene 70 cm hoge, keramische-, vocht en vorstbestendige miniatuurtoren van de St.Janskerk.
Maak uw gift over naar NL21RABO 0101 4996 04 onder vermelding van V.O.L ten name van ‘Angelus’ en uw naam en adres.
27-12-2017 - VOL luidt de noodklok

Klik hier voor een grotere weergave.

Wilt u ook bijdragen aan de restauratie van het angelsklokje dan kunt u dat doen naar bankrekening NL21 RABO 0101499604 t.n.v. V.O.L. onder vermelding van ANGELUS met uw naam en adres.
Omdat de Vereniging Oud-Linschoten geregistreerd staat als culturele instelling mag u bij de aangifte inkomstenbelasting als particulier zelfs 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.


22-12-2017 - Kick-off Restauratie Angelusklokje


09-12-2017 -

Schaatsen door de eeuwen heen.

Ondanks de winterse buien van het afgelopen weekend was er een flinke opkomst voor de tentoonstelling met presentatie ‘Schaatsen door de eeuwen heen’ door Krijn van der Ham. Door de Meerkerker werden zaterdagochtend (9 dec. 2017) tijdens de thema-inloopochtend in de ‘Brede Vaart’ honderden schaatsattributen ter bezichtiging uitgestald. De glis, voorloper van de schaats was daar een van. Prachtig oud beeldmateriaal werd getoond, en oude anekdotes verteld. De schaatsen die op dit moment in de vitrinekast bij de Vereniging Oud-Linschoten (V.O.L.) worden geëxposeerd werden door de verzamelaar nauwkeurig bekeken. Achter glas wordt bij de historische vereniging ook het type Linschooter uitgestald maar helaas is daar geen schaats bij waarin de initialen AB (Arie Barneveld) werden geslagen.

06-12-2017 - Schaatsen door de eeuwen heen
 
22-11-2017 - Linschoterschaats

De Linschoterschaats, waarmee het kleine Linschoten al in de 18de eeuw landelijke faam verwierf, is een heel bijzonder model schaats.

Op zaterdag 9 december is schaatsenkenner bij uitstek: Krijn van der Ham te gast bij Vereniging Oud-Linschoten voor een lezing en een uitgebreide tentoonstelling over schaatsen.
Aanvang 10.30 tot 12.30 uur in de zaal van scholencomplex De Brede Vaart, Laan van Rapijnen 40, Linschoten.
11-11-2017 - Regionaal Historisch Streekarchief
De presentatie bij Vereniging Oud-Linschoten in het lokaal tijdens de Thema Inloopochtend door Frank van Rooijen, archivaris van Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard bleek voor de aanwezigen boeiend genoeg om na afloop niet meteen huiswaarts te gaan maar nog even met elkaar wat na te praten.
De website van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard kan bezoekers thuis al op weg helpen met het ontrafelen van diverse vragen.
Voor vragen die de website schuldig moet blijven kan men geïnteresseerden mogelijke helpen met de echte documenten.

Omdat het gebouw waarin RHC in Woerden normaal gesproken is ondergebracht op dit moment wordt verbouwd, kan men tot de opening (waarschijnlijk in 2018), terecht in het stadskantoor aan Waardsedijk 219 te Oudewater.
Voordat u afreist naar onze buurgemeenten wel eerst telefonisch of via e-mail een afspraak maken, zodat benodigde stukken daar op het moment dat u binnenstapt daar daadwerkelijk te vinden zijn.
RHC Rijnstreek en Lopikerwaard: 0348 428846, of e-mail naar rhc@woerden
08-11-2017 - Regionaal Historisch Streekarchief02-11-2017 - Blij verrast met waardering

Blij verrast met waardering tijdens UW Rabobank Clubkas Campagne
In september j.l. werd door de Rabobank Utrechtse Waarden (UW) voor de vierde keer de Clubkas Campagne georganiseerd. Geregistreerde Rabobank-leden konden stemmen op plaatselijke verenigingen en stichtingen. Tijdens de UW Rabobank Clubkas Campagne hebben ruim 3.200 leden ruim 16.000 stemmen uitgebracht op hun favoriete club(s). Een stem was goed genoeg voor 4,30 euro. In totaal was 70.000 euro te verdelen onder 190 deelnemende clubs.
Vereniging Oud-Linschoten behoorde ook tot de groep aangemelde verenigingen uit de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, Schoonhoven en IJsselstein. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 31 oktober werden de waardecheques uitgereikt. Het hoogste bedrag dat werd uitgekeerd was € 2.106,34 voor ‘De Grootste Kerstboom’ in IJsselstein. Door 482 leden werd de stem aan deze stichting uitgebracht.
Vereniging Oud-Linschoten, op de twintigste plaats, werd gewaardeerd met maar liefst 158 stemmen, hetgeen de clubkas € 690,46 opleverde. Dit enorme bedrag wordt door de historische vereniging beschikbaar gesteld als startkapitaal ten behoeve van de restauratie van het in omstreeks 1400 gegoten Angelusklokje dat al decennialang, nutteloos en zwaar gehavend op de klokkenzolder van de St.Janskerk te vinden is. Deze luidklok behoort tot de oudste klokken van Nederland.
17-10-2017 - Burgemeestersfilmavond

‘Linschotenreünie’

De burgemeesterfilm uit 1977, die op vrijdagavond 13 oktober in het dorpshuis werd getoond, heeft veel verhalen losgemaakt. De bij de Vereniging Oud-Linschoten aanwezige wetenschap over het enthousiasme van de dorpsbevolking bij dergelijke activiteiten, heeft de organisatie doen besluiten de grote zaal in het dorpshuis te reserveren. Tweehonderd zitplaatsen bleek te weinig, toch haakte niemand af.
Omdat de ArCo-film niet alleen oud maar voor deze avond ook wat lang was, werd het materiaal bewerkt, ingekort en ondertiteld door Rumy v.d. Heuvel en Wim Ros. Het was geweldig om de prachtige beelden te zien. Door ‘Het portret van de dorpen Linschoten en Snelrewaard’ werden herinneringen opgehaald, kennis gemaakt en vriendschappen hersteld. Het leek wel een grote dorpsreünie.

13-10-2017 - Iets wat je beslist gezien moet hebben.
 
13-10-2017 - Afscheidsfilm burgemeester L.H.W. de Geus
LINSCHOTEN/SNELREWAARD- Een en dertig jaar was L.W.H. de Geus burgemeester van de gemeenten Linschoten en Snelrewaard. Een inmiddels historische film met geluid, opgenomen in de beide gemeenten van 1977 maakte deel uit van het afscheidsgeschenk. Dit jaar is het veertig jaar geleden dat De Geus afscheid van de dorpen nam. Voor de V.O.L. een geschikt moment om de film nu te tonen. De film werd gemaakt door Arnold en Coby Miltenburg, bekend van voormalig Woerdens Journaal.
Na het overlijden van hun vader (1984) en moeder (2015) werd de film door de dochters van het echtpaar De Geus Amelink geschonken aan Vereniging Oud-Linschoten (V.O.L). Er werd een sponsor gevonden om de film bij een erkend bedrijf te laten digitaliseren. De filmbeelden met geluid, met daarop ook bekende dorpelingen en zelfs interviews werden in 2016 en 2017 bewerkt en ingekort door respectievelijk Rumy van den Heuvel †2017 en Wim Ros. Delen van de film werden al eerder getoond tijdens een ledenvergadering maar nu wordt de complete bewerkte film getoond.

Tijdens de filmavond is ook beeldmateriaal te zien, dat werd gemaakt tijdens Open Monumentendag 2017. Het dorp Linschoten in oude streekdracht, het kan zelfs hilarisch zijn. Om aan zoveel mogelijk (oud-)Linschotenaren en Snelrewaarders de mogelijkheid te geven om de filmbeelden te aanschouwen werd de gemeentezaal in het Dorpshuis aan de Jacob Barneveldstraat 24 gereserveerd. Aanvang vrijdag 13 oktober om 20.00 uur. De zaal in open vanaf 19.00 uur.
V.O.L-leden hebben vrije toegang. Niet leden betalen 2 euro p.p.

28-09-2017 - Rabobank Clubkas campagne
Voor de vierde keer organiseert de Rabobank ter ondersteuning voor verenigingen en stichtingen de Clubkas Campagne. De lokale samenleving vervult hierin een belangrijke rol.

Het te verdelen bedrag bedraagt dit jaar 70.000 euro. Hoe dat bedrag uiteindelijk wordt verdeeld hangt af van rabobank-leden. 
Lid van de Rabo worden is gratis, maar je moet je wel even aanmelden. 
Elk lid beslist door het uitbrengen van een stem elk over de hoogte van het binnen te halen bedrag voor de club. In dit geval Vereniging Oud-Linschoten.

Via een persoonlijke code die u door de Rabo wordt aangereikt kunt u on-line stemmen uitbrengen via www.rabo.nl/uw.

 
Op de foto het Angelusklokje op de klokkenzolder van de Linschotense St. Janskerk.

V.O.L. wil kar trekken

tot behoud van uniek kerkklokje.

Vereniging Oud Linschoten hoopt in haar eerste lustrumjaar (2013-2018) fondsen te werven tot revisie van de unieke Angelusklok, die al vele decennia zwaar beschadigd op de klokkenzolder van de Linschotense St. Janskerk hangt.
Vanwege beschadigingen is het klokje niet helder meer van geluid en luidt de klok niet meer ritmisch.
Dit is dan ook de reden dat het klokje al lange tijd ongebruikt hangt naast de grotere luidklok Barbara.
Bijzonder is, te weten dat dit Angelusklokje tot een van de oudste van Nederland behoord.
Het exemplaar werd gegoten in 1400. De draagkracht van de houten luidas moet ook onderzocht worden, zodat we niet de kans lopen dat de klok zomaar naar beneden komt.

Om het omstreeks 600 jaar oude Angeluskokje te onderwerpen aan revisie moet de klok uit de toren worden gehaald en afgevoerd naar een gespecialiseerd bedrijf.
27-09-2017 - Gewone spelden van het speldenkussen

In de V.O.L.-kraam tijdens Burendag

LINSCHOTEN- Op de Burendag op zaterdag 23 september was ook de Vereniging Oud-Linschoten (V.O.L.) in een kraam vertegenwoordigd. Om na te genieten van de VOL-activiteit op monumentendag, maar natuurlijk ook om leden te werven. En dat is zeker gelukt! De mensen achter de kraam van de V.O.L. waren gestoken in oude klederdracht. Sober, somber maar wel zoals die voor 1940 in de regio werd gedragen.

Een dame in een rolstol geboren in Friesland was heel benieuwd naar de lagen, onder de rokken verborgen. “Waar komt u vandaan?” wijzend op de klederdracht, werd geïnteresseerd gevraagd. Klederdracht was in haar jeugd heel gewoon. Al snel werd haar duidelijk dat de Utrechtse dracht vooral een sobere klederdracht was. Sieraden waren lang niet voor iedereen weggelegd. Zij waren vooral een statussymbool voor de draagster. De Utrechtse muts werd anders dan in Friesland , niet in vorm gehouden met gouden sierspelden maar met gewone speldjes van het speldenkussen uit de naaidoos. Dat was in haar geboortestreek wel even anders. Aan haar reactie was duidelijk te zien dat ze haar ‘eigen’ Friese dracht toch eigenlijk wel mooier vond.

23-09-2017 - Burendag 2017
LINSCHOTEN- De achtste Burendag in Linschoten wordt georganiseerd op zaterdag 23 september van 12.00 tot 17.00 uur op het plein bij het dorpshuis aan de Jacob Barneveld straat. In de kraam van Vereniging Oud-Linschoten wordt beeldmateriaal getoond dat werd gemaakt tijdens de monumentendag.
13-09-2017 - Honderd jaar geleden (ZN 13 september 2017)

07-09-2017 - Klederdracht in Linschoten (AD 7 sept 2017 Rubriek In de buurt / OMD)

06-09-2017 - Oud Linschoten herleeft (ZN 6 september 2017)
Klik in de foto voor een grotere weergave!


05-09-2017 - "Boeren, burgers en buitenlui" (uit "Op het dorp" september 2017)
Klik in de foto voor een grotere weergave!


01-09-2017 - Linschoten houdt zijn adem in (uit "Op het dorp" juli 2017)
 

22-08-2017 - Graag veel kinderen op OMD
 

15-08-2017 - Boeren, burgers en buitenlui
Je bent niet op Monumentendag geweest als je niet op de kiek in Linschotense klederdracht bent vastgelegd.

Hoewel er zo op het eerste gezicht, door de eeuwen heen in de Linschoter Dorpstraat niet veel lijkt te zijn veranderd, is er in de voormalige winkelstraat bijna geen boodschap meer te halen. Op initiatief van Vereniging Oud-Linschoten (VOL) en in samenwerking met Stichting Open Monumentendag Montfoort/Linschoten zal het oude dorpsleven in Dorpstraat en Kerkplein op zaterdag 9 september van 10.00 tot 16.00 uur, door een groot aantal figuranten worden nagespeeld. (Oud-)Linschotenaren in klederdracht zullen dorpsactiviteiten van toen laten herleven. Oude ambachten en typisch Linschotense gebruiken zijn te aanschouwen. Op de Hoge Werf wordt door de NH gemeente de NaZomerMarkt georganiseerd en in de oude voormalige Gereformeerde kerk, het huidige ‘Bij de Tol’ aan de Nieuwe Zandweg wordt plaatselijke kunst geëxposeerd.
Je bent niet naar Open Monumentendag in Linschoten geweest als je niet in Linschoter klederdracht op de gevoelige plaat bent vastgelegd. In koffiehuis Het Wapen van Linschoten wordt behalve een ‘bakkie’ of glaasie’ bij de kastelein, in de grote zaal een film- en fotocompilatie van Het Dorp getoond. Tevens is in hetzelfde historische pand ‘Utrecht in Woord en Beeld’, een krantenrubriek uit de jaren 30, te bewonderen. Het VOL-informatiepunt is in de Gerechtkamer onder gebracht.
 

06-07-2017 - Zomerprogramma 6 juli tot 22 augustus 2017
In de aanloop naar Open Monumentendag wordt er bij Vereniging Oud-Linschoten (VOL) al vele maanden hard aan gewerkt om er op zaterdag 9 september in Linschoten een heel bijzondere dag van te maken. Door het landelijke thema ‘Boeren, burger en buitenlui’ besloot de VOL het leven in de Dorpstraat voor een dag een eeuw terug te laten keren. Met behulp van figuranten die bezig zijn met hun dagelijkse beslommeringen is dat een gigantische klus omdat behalve accessoires en gebruiksvoorwerpen ook de streekdracht, sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw niet meer gedragen, te bewonderen zijn.

Tijdens de zomervakantie worden er op woensdagochtend en de tweede zaterdagochtend van de maand geen (thema-)inloopochtenden gehouden. Vanaf woensdag 23 augustus, als de scholen weer begonnen zijn, is het lokaal vanaf 10.00 uur weer open voor gasten/bezoekers

Op zaterdag 9 september, de tweede zaterdag van de maand, tijdens Open Monumentendag organiseert de VOL in samenwerking met stichting Open Monumentendag Montfoort / Linschoten (St. OMD) ’Boeren, burgers en buitenlui’ uit de vorige eeuw. Oude plaatselijke ambachten worden uitgevoerd.
Tevens worden van 10.00 tot 16.00 uur in Het Wapen van Linschoten en Snelrewaard (WvL&S) oude televisiefilmbeelden met geluid getoond, die lang geleden werden opgenomen in het dorp. Doorlopend te aanschouwen in WvL&S : De expositie ‘Utrecht in Woord en Beeld’, een krantenrubriek uit de jaren 30 van de vorige eeuw.


04-07-2017 - OMD Montfoort/Linschoten
OMD IJsselbode 2017-07-04
01-07-2017 - AD "Alles moet tot in detail kloppen"

Klik in het krantenartikel voor een grotere weergave.

17-06-2017 - Open dag bij de Linschoter brandweer

Zaterdag 17 juni was het Open Dag bij de plaatselijke brandweer. Deze werd georganiseerd omdat de nieuwe brandweerkazerne aan de Van Rietlaan officieel werd geopend.
Vereniging Oud Linschoten leverde een bijdrage aan de feestelijkheden met een foto-expositie over de Linschoter brandweer. Zelfs berichten uit de krant, uit de 19de eeuw, waren te bewonderen.

Bij de expositie kon tevens het daar geplaatste condoleanceregister worden ondertekend na het overlijden van de 88-jarige Joop Baars. Deze Linschotenaar was 40 jaar chauffeur/pompbediende bij de brandweer. Hij overleed op vrijdag 16 juni.10-06-2017 - Fotopresentatie over Linschoten van vóór 1940
LINSCHOTEN- Een fotopresentatie met beelden van vóór 1940, met daarop Linschotenaren die bezig zijn met hun dagelijkse werkzaamheden in het dorp.

Deze fotoserie wordt getoond tijdens de inloopochtend van Vereniging Oud Linschoten (VOL) op zaterdag 10 juni.
De collage is alvast een voorproefje van wat er zoal te zien zal zijn in de Dorpstraat tijdens Open Monumentendag begin september 2017.
Om 10.30 uur in het VOL-lokaal in de ‘Brede Vaart’, Laan van Rapijnen 40.

 

 

Dorpstraat 1930-1935

17-05-2017 - Rumy van den Heuvel overleden
 
13-05-2017 - Overlijden van onze voorzitter
LINSCHOTEN- Na een kortstondig ziekbed overleed op donderdag 11 mei Rumoldus Josephus Martinus van den Heuvel, zittend voorzitter van Vereniging Oud-Linschoten (V.O.L).
Rumy van den Heuvel (69) had een brede interesse en bekleedde diverse bestuursfuncties in Linschoten en daarbuiten.
Hoewel zijn wieg in het Noord-Brabantse Helmond stond had hij een bijzondere interesse in zijn woonplaats Linschoten. Meteen na de oprichting van Vereniging Oud-Linschoten in 2013 meldden Rumy en zijn vrouw Petra zich aan als lid. Elke bijeenkomst werd door hen bezocht. Na een bestuursfunctie van enkele jaren werd de voorzittershamer door Rumy van den Heuvel in 2016 aanvaard. Deze taak werd tot zijn plotselinge ziekbed drie weken geleden, met humor en grote zorgvuldigheid vervuld.
Tijdens de thema-inloopochtend bij de V.O.L. op zaterdag 13 mei, werd voorzitter Van den Heuvel in stilte herdacht.
Tevens kon het daar geplaatste condoleanceregister worden ondertekend. Onze historische vereniging waardeerde hem als vriend, bestuurslid en als mens. Wij zullen hem zeer missen.
 
 
 
Ondertekenen van condoleance-register
 
11-05-2017 - Rumy van den Heuvel overleden

In memoriam:
Rumy van den Heuvel


* Helmond, 8 februari 1948 † Nieuwegein, 11 mei 2017

 

Voorzitter van de Vereniging Oud-Linschoten

Klik hier voor de rouwkaart.

Klik op de foto voor de bedankkaart voor uw medeleven.

 


01-05-2017 - Nieuwsbericht Open Monumentendag 09-09-2017: "Terug naar de jaren 20-30.
Open Monumentendag in Linschoten wordt dit jaar een bijzondere.
Het is de bedoeling om de Dorpstraat en het Kerkplein terug te brengen in de tijd.
Ook figuranten zullen daar, gestoken in regionale streekdracht van toen, bezig zijn om het dagelijks leven uit circa jaren 20-30 uit te beelden. Tevens wordt op dezelfde dag op de Hoge Werf de traditionele Nazomermarkt georganiseerd, ten bate van het goede doel. Inclusief rommelmarkt.

Om dit te kunnen realiseren zoekt de VOL: Oude witte katoen (lakens) en als dat er is: kleding van toen (1900 – 1940) die mogelijk hier en daar nog op zolder wordt bewaard. Maar ook gebruiksvoorwerpen zoals een hondenkar of kinderwagen.
Info: jeannette@jjhuizenga.nl / 0348 417980 / 06 20248426 of jsevershilgeman@planet.nl / 0348 418426. 
  
  


08-04-2017 - ‘Waterschapper’ te gast bij VOL
LINSCHOTEN- Hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar is tijdens de Thema-Inloopochtend zaterdag 8 april bij Vereniging Oud Linschoten (VOL) te gast. De waterschapbestuurder van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft een korte introductie over het waterschap in het algemeen. Maar hoofdzaak is de historie en bewerking van het landschap in de omgeving van Linschoten in het algemeen, zoals de ontginningen van oude moerassen.

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in het VOL-lokaal op de eerste verdieping van De Brede Vaart.
Aanvang 10.30 uur. Laan van Rapijnen 40. Toegang is gratis.

 


11-03-2017 - Jaarvergadering VOL aansluitend vertoning afscheidsfilm burgemeester De Geus.

Jaarlijkse ledenvergadering

Vereniging Oud Linschoten houdt haar Algemene Ledenvergadering op zaterdag 11 maart om 10:30 uur in het Wapen van Linschoten en Snelrewaard, Dorpstraat 34.
Voor leden en personen die zich voorafgaande de bijeenkomst aanmelden als VOL-lid, wordt het nog nooit eerder vertoonde deel van de 'Burgemeesterfilm' getoond.

Beeld en geluid werden opgenomen door Arnold en Coby Miltenburg voorafgaande en tijdens het afscheidsfeest voor het burgemeesterechtpaar De Geus-Amelink op 30 april 1977.
Deze dorpsfilm werd na het overlijden van hun ouders (1984 en 2015) door de dochters De Geus aan de V.O.L. overgedragen en door de plaatselijke historische vereniging gedigitaliseerd.


22-02-2017 - Nieuwe vitrinekast
Om een groter deel van de VOL-collectie te kunnen tonen wordt door vrijwilligers een afsluitbare vitrinekast geïnstalleerd.
 

11-02-2017 - Virtuele dorpswandeling "Kent u dit detail?"
 
VOL-voorzitter Van den Heuvel overhandigt de "trofee". (Foto: Janneke Severs-Hilgeman)
 
Linschoter van het Jaar is:

Hanny Kruithof-de Wit

 

LINSCHOTEN - Terwijl afgelopen weekend het dorp buiten werd bedekt met sneeuw, werd in het lokaal, waar Vereniging Oud-Linschoten (VOL) in De Brede Vaart huisvesting heeft, een virtuele dorpswandeling getoond. De uitdaging was om de daar aan toegevoegde vragenlijst als het even kon correct te beantwoorden. Zij die oog hebben voor detail hadden daar baat bij, want zij wisten de vragen bijna foutloos te beantwoorden. De winnaar bleek Hanny Kruithof-de Wit. Zij werd uitgeroepen
 
tot 'Linschoter 2017': Zowel de wieg van haar voorouders als van haarzelf stond in Linschoten. Hoewel Hanny al vele jaren niet meer in het dorp woont, blijft de geschiedenis van haar geboorte-dorp nog steeds boeien. Een reden voor haar en echtgenoot Dick om als de agenda het enigszins toelaat de Inloopochtenden en activiteiten van VOL te blijven bezoeken.


De volgende bijeenkomst van de VOL op zaterdag 11 maart is de jaarvergadering in de zaal van

 
Het Wapen van Linschoten en Snelrewaard aan de Dorpstraat 34.
Alleen voor leden en personen die zich voor of op die zaterdag aanmelden als VOL-lid, wordt het nog niet eerder getoonde deel van de 'Burgemeestersfilm' uit 1977 getoond. De dorpsfilm werd na het overlijden van hun ouders door de dochters De Geus aan de VOL overgedragen. Beeld en geluid werd in Linschoten opgenomen voorafgaande en tijdens de afscheids-feestelijkheden.

14-01-2017 - Herman de Man
Het wassende water - Filmopnamen in Linschoten
Ken uw dorp, stad of streek

LINSCHOTEN- “Historisch bewustzijn. Dat is wat ons onderscheidt van de andere levende wezens. Kennis van het verleden. Je kunt pas iets willen, als je ergens weet van hebt. Geschiedenis zet vluchtige zaken van alledag in perspectief. Op basis van deze kennis kunnen we de beste besluiten van vandaag baseren. Ken uw dorp, stad, streek of land. De lange voorgeschiedenis verklaart vaak wat zich vandaag afspeelt tussen de bevolking. Ook daarom moet geschiedenis verteld worden.’ Dit zijn woorden van Herman de Man-kenner bij uitstek dr. Anne Doedens. De historicus die door zijn jeugd in de Lopikerwaard bekend is, heeft in de jaren tachtig van de twintigste eeuw met een dertigtal studenten onderzoek gedaan naar het werk van Herman de Man. De eigenlijke naam van deze schrijver is Salomon Herman Hamburger die werd geboren in Woerden (1898) en begraven (1946) te Oudewater. “De Man beschrijft over een wereld die verdween” stelt Doedens.
Herman de Man was de zoon van een winkelier/manufacturier en werd door zijn vader al heel jong opgeleid tot venter. Zijn klandizie begin twintigste eeuw, bestond voornamelijk uit boeren-, daggelders- en arbeidersgezinnen. Een venter kwam hij bij mensen aan huis. Daardoor leerde hij de bevolking, hun leven en zelfs het dialect in de Lopikerwaard heel goed kennen en heeft het later aan het papier toe vertrouwd. Huis te Linschoten, tot einde 20ste eeuw gesloten voor publiek, werd in zijn werk beschreven als een ‘paleis’.
Twaalf boeken uit zijn complete oeuvre spelen zich af in de omgeving van Linschoten. De streekroman ‘Het wassende water’ werd in 1985 bewerkt tot een televisieserie. Opnames daarvoor werden gemaakt in het oude dorpshart van Linschoten. Bij Vereniging Oud Linschoten (VOL), Laan van Rapijnen 40 wordt op zaterdag 14 januari de streekhistorie terug gehaald door dr. Anne Doedens. Leden en niet leden: gratis entree vanaf 10.00 uur. Aanvang: 10.30 uur.


Boekenspot Herman de Man

LINSCHOTEN- Herman de Man (1898-1946), schreef omstreeks twaalf boeken die zich afspelen in de Lopikerwaard. Door dit werk leert de lezer de omgeving, het leven en zelfs de streektaal (her-)kennen. ‘Ken uw dorp, stad of streek’ is het motto van de Vereniging Oud-Linschoten (V.O.L.) Daarom heeft de historische vereniging in het VOL- lokaal een Herman de Man boekenspot ingericht. Deze boeken worden gratis uitleent. VOL staat tevens open voor werk van deze schrijver waarvan afstand wordt gedaan. Geopend op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. In V.O.L.-lokaal ‘Brede Vaart’, Laan van Rapijnen 40.

 

10-12-2016 - Kastelen, weertorens en commanderijen
Huys te Linschoten
't Huijs te Linschoten in 1597 - naar J. Stellingwerf

 

Kastelen, weertorens en commanderijen
Uit het archief van de Woerdense ‘Club van ooit’ wordt bij Vereniging Oud-Linschoten (V.O.L.) op zaterdag 10 december een presentatie gegeven over het ontstaan en de geschiedenis van versterkte huizen, kastelen, weertorens en een drietal commanderijen die ooit in de regio stonden. Eén van die historische panden is onder andere Kasteel Linschoten, niet te verwarren met het nog bestaande Huis te Linschoten.


Welkom
De deuren van het V.O.L-lokaal in de ‘Brede Vaart’, Laan van Rapijnen 40, zijn geopend vanaf 10.00 uur.
Aanvang presentatie 10.30 uur. Ook niet leden zijn van harte welkom.

12-11-2016 - Henk Kalfsterman vertelt over zijn Linschotense tijd
LINSCHOTEN- In de ruim 26 jaar dat Henk Kalfsterman met vrouw Anneke middenin het historische Linschoten heeft gewoond, heeft hij het dorp aardig leren kennen. Zelfs zo 'aardig' , dat door de verleden maand verhuisde theaterman aan zijn onlangs uitgegeven boek 'EEN AANDACHT voor leven en werken' verhalen over zijn Linschoter-jaren werden toegevoegd. "De teksten zijn vrijwel allemaal ontstaan in ons huis tussen Dorpstraat en Kerkplein" legt Kalfsterman uit. Op zaterdag 12 november is de oud-Linschotenaar te gast tijdens de Inloopochtend bij Vereniging Oud-Linschoten (VOL). In het VOL-lokaal van de Brede Vaart, Laan van Rapijnen 40 zal Kalfsterman vertellen over het dorp, de omgeving en de dorpelingen zoals hij dat beschrijft in zijn werk.
Aanvang voor ‘Het Verhaal’ van Kalfsterman om 10.30 en om 12.00 uur. De toegang is vrij.

09-11-2016 - 'Het verhaal' van Henk Kalfsterman
9 november 201602-11-2016 - Hier zijn we heel blij mee!
De Penningmeester is heel erg blij met dit prachtige bedrag.
Hartelijk dank aan alle Rabobankleden die op ons gestemd hebben.

19-10-2016 - VOL-Presentatie over vervlogen tijden
 

08-10-2016 - 70-jarig jubileum Zanglust
Klik in een foto voor een grotere weergave!
 
Bij Vereniging Oud-Linschoten (VOL) werd het 70-jarig jubileum van mannenkoor Zanglust gevierd met een Inloopochtend. In samenwerking met Willem Gouderjaan en Wim Ros werd door Johan de Jong (secr. Zanglust) een interessante presentatie gemaakt. De oude zwart-wit beelden bleven het langst in beeld waardoor in de zaal kon worden gezocht naar bekende gezichten. De Jong had zich duidelijk goed ingelezen over de Linschoter zangvereniging. Markus Pels, 35 jaar koorlid vanaf 1946 was voor deze bijeenkomst naar de VOL gekomen.
Tussen twee presentaties werd o.l.v. dirigent Jelte Veenhoven een korte zanguitvoering gegeven. De Zangersmars en Droomland, nummers die al in 1946 door Zanglust werden aangeschaft, zorgden bij menigeen opnieuw toch weer voor ontroering.

08-10-2016 - Zanglust 70 jaar
De 5e zanger rechts bovenaan is Markus Pels, koorlid vanaf 1946 en aanwezig op deze inloopochtend.

24-09-2016 - Vereniging Oud-Linschoten opvouwtas
Tijdens Burendag 2016 werd door Vereniging Oud-Linschoten een Linschoten-souvenir geïntroduceerd. De aanschaf van deze slimme gadget heeft een koper er snel uit omdat er bij kassa’s geen tasje meer hoeft te worden afgerekend. In een jas of handtas is er altijd ruimte voor het kleinood met daarop het vertrouwde Wapen van Linschoten.
De super sterke opvouwtas is tevens een bijzonder geschenk.
Door de aanschaf (€4,95) is de ‘echte Linschotenaar’ dichtbij maar ook verder van huis op grote afstand te herkennen.

Tevens, en niet geheel onbelangrijk, worden door aankoop van de opvouwtas verrichtingen van de plaatselijke historische vereniging VOL gesteund. Voor ballensnoepers zijn de opvouwtassen en natuurlijk ook ballenbusjes verkrijgbaar bij onze kraam bij speciale evenementen.

Natuurlijk kunt u op de vrije inloopdagen in het verenigingslokaal in De Brede Vaart de tas kopen.
Bel 06-81702602 voor meer informatie.

 


13-09-2016 - Open Monumentendag Linschoten 2016

13 september 2016  

07-09-2016 - Monumenten in Linschoten

07-09-2016 - Zoektocht levert symbolen op
 
20-06-2016 - Bezoek aan klokkenmuseum
 
15-06-2016 - Brandweerexpositie (ZN)
 
11-06-2016 - De Linschotense brandweer
Hoewel het Linschoter brandweerkorps officieel 70 jaar bestaat, heeft de plaatselijke brandbestrijding in Linschoten en Snelrewaard een veel oudere historie. Het leek Vereniging Oud-Linschoten (VOL), i.v.m. de aankomende verhuizing van de brandweerkazerne naar de Van Rietlaan, interessant om in samenwerking met de Linschotense brandweer op de huidige locatie een Inloopochtend met expositie in te richten.
Te zien zijn brandweerkleding en gebruiksvoorwerpen uit langs vervlogen tijden en zoveel mogelijk beeldmateriaal. Zelfs de oude handspuit die tot 1935 dienst deed is voor deze dag beschikbaar gesteld door Stichting Landgoed Linschoten. De gerestaureerde automobielspuit (eigendom van de Brandweervereniging) die in 1935 in gebruik werd genomen is eveneens te bewonderen.
Locatie: Van 10:00 tot 13:00 uur in de brandweergarage, Strick van Linschotenstraat 2. De toegang is vrij.


07-06-2016 - Wethouder Lejeune bezoekt VOL
01-06-2016 - Expositie in de brandweerkazerne
18-05-2016 - Streekkleding bij inloopochtend VOL
14-05-2016 - Inloopochtend zaterdag 14 mei
In ons lokaal in De Brede Vaart is op zaterdag 14 mei de deur geopend voor een expositie van ingekomen stukken.
Vanwege de beperkte ruimte wordt slechts een deel van de ingekomen stukken getoond.
Daaronder bevindt zich ook materiaal dat afkomstig is van de zolder van het voormalige Linschoter gemeentehuis.
Tevens liggen een deel van inmiddels gearchiveerde ansichten en het fotoalbum ter inzage dat burgemeester De Geus ontving na zijn afscheid van de gemeente in 1977.
Ons lokaal bevindt zich op de eerste verdieping aan de Laan van Rapijnen 40 en is ook met de lift bereikbaar.
Wij zijn geopend van 10.00 tot 13.00 uur.
De toegang is gratis.

04-05-2016 - VOL op zoek naar Linschoter symbolen en iconen
27-04-2016 - Een lintje voor Janneke


26-04-2016 - Een lintje voor Janneke


Op 26 april 2016 heeft het Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander behaagd Janneke Severs-Hilgeman als lid in de orde van Oranje Nassau te benoemen.
De hierbij behorende versierselen werden haar uitgereikt door burgemeester Petra van Hartskamp in gebouw Sint Joseph in Montfoort.
Er waren nog 4 andere decorandi.
Zij ontving deze onderscheiding voor haar grote betrokkenheid bij en inzet voor de Linschotense gemeenschap, onder andere als mede-oprichtster en bestuurslid van de Vereniging Oud-Linschoten.
Na het officiële gedeelte was er gelegenheid om alle gedecoreerden te feliciteren onder het genot van een hapje en een drankje.
06-04-2016 - Thema-ochtend over de historie van Linschoten
16-03-2016 - 200-ste lid VOL

12-03-2016 - Bestuurswisseling
Op de ledenvergadering van 12 maart namen Hans Knijff (links) en Dick van As afscheid als bestuurslid.
Beiden blijven lid van de vereniging.
Hans blijft zijn kennis en beeldmateriaal beschikbaar stellen voor de vereniging, blijft rondleidingen door het dorp verzorgen en vertegenwoordigt VOL bij het comité Open Monumentendag.
Dick neemt de coördinatie op zich van het in een systeem invoeren van binnengekomen foto's, prentbriefkaarten, knipsels en voorwerpen en zal dus vaak op de werkochtenden op woensdag aanwezig zijn.

Tijdens de bestuursvergadering van 29 maart is bestuurlid Rumy van den Heuvel bereid gevonden het voorzitterschap van Dick over te nemen.22-02-2016 - Artikel AD Groene Hart

13-02-2016 - Inloopochtend


03-02-2016 - Kent u ze nog?


20-01-2016 - Burgemeester op bezoek
13-01-2016 - Bezoek nieuwe burgemeester
Montfoorts nieuwe burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong bracht op haar vierde werkdag in onze gemeente reeds een bezoek aan de Vereniging Oud-Linschoten (VOL) op woensdag 13 januari.
Het lokaal op de eerste verdieping in De Brede Vaart (ingang Cultuurhuis en met de lift bereikbaar!) is elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur geopend. Uitgezonderd schoolvakanties.
Apparatuur is aanwezig om mensen die dan binnenlopen een mogelijkheid te bieden oud fotomateriaal met betrekking tot het dorp te laten scannen, zodat het zo bewaard wordt voor de toekomst.


09-01-2016 - Vertoning dorpsfilm


06-01-2016 - Zwart-wit film eind jaren 40 vertoond

12-12-2015 - Dorpsfilm uit jaren 70

14-10-2015 - Foto's kijken op inloopchtend

07-10-2015 - Herinneringen aan wijk Hogewerf

30-09-2015 - Bouw van het koelhuis?
26-09-2015 - Burendag 2015
26-09-2015 - Ballensnoepers


16-09-2015 - OMD in ZenderstreeknieuwsII

11-09-2015 - Steenbakkers

22-07-2015 - dorpsgidsen